Magyar nyelvi fejlesztések II–III.

A LibreOffice-hoz kapcsolódó, az FSF.hu Alapítvány támogatásával megvalósított (l. előző hír) magyar nyelvi fejlesztések legfrissebb eredményeinek összefoglalója:

Valódi bővíthető helyesírási szótár.  A korábbi „Nyelvi minta” példa mellett „Grammar By” (angol) és „Grammatik nach” (német) videók is készültek a LibreOffice 6.0 egyik leghasznosabb újdonságáról. Az egyéni szótárba felvett új szavainkat, ha megadunk hozzájuk egy-egy mintaszót is, a LibreOffice helyesírás-ellenőrzője, a Hunspell tökéletesen toldalékolja, és szóösszetételekben is felismeri, egy csapásra eltüntetve a bosszantó piros aláhúzásokat az új szavak minden előfordulásáról a szövegben.

A régi helyesírást (AkH. 11.) tartalmazó toldalékoló felhasználói szótár részlete.

Régi, de jó. A régi magyar helyesírás szeptemberig még érvényes a közoktatásban. A LibreOffice-ból sem tűnik el véglegesen: a Régi helyesírás (AkH. 11.) nevű új felhasználói szótárral bekapcsolható, így a „csodaszép Vietnam” esetében nem jelez hibát a program, még ha ez már „csoda szép Vietnám”-nak írandó is az iskolán kívül. A toldalékoló felhasználói szótár használatát bemutató videó.

Segít a kiejtés! Ha nem ismerjük pontosan egy idegen írásmódú szó helyesírását, írhatjuk most már fonetikusan is, mivel a helyesírás-ellenőrző most már minden szótári szó esetben képes helyes javaslatot tenni. Korábban gyakoriak voltak a rossz javaslatok:

donkihote → tejkihordó
elnínyó → elsínyled
elnínyót → elsínylett
kroaszonokat → croissant-osokat, aszinkronokat, Kroiszoszokat...
porsésokat → porsasokét, porsásokat, porsósokat, porsasokat..
russzó → tusszó, árusszó, résszó, rumszó
russzóig → tusszóig, árusszóig, résszóig, rumszóig, Rusóiig, Russig
volter → voltér, voltere, volterő, voltper, volterű voltertől → voltértől, volterétől, volterőtől, voltpertől...

A LibreOffice megújult Hunspell helyesírás-ellenőrzője pontos javaslatokat ad:

donkihote → Don Quijote
elnínyó → El Niño
elnínyót → El Niñót
kroaszonokat → croissant-okat
porsésokat → porschésokat, Porschésokat
russzó → Rousseau
russzóig → Rousseau-ig
volter → Voltaire
voltertől → Voltaire-től

Különös javaslatok helyett különírás. Több száz gyakori egybeírási hibát mostantól a program nem intéz el azzal a javaslattal, hogy írjuk külön vagy kötőjellel, vagy esetleg valami különös összetett szóval, hanem helyes javaslatot tesz. Példák a zavaró és rossz régi javaslatokra:

ezévi → ezévé, ezééi, ez évi, ez-évi, mezévi, fezévi, ízévi, őzévi...
hidegvíz → hideg víz, hideg-víz, hídégvíz, idegvíz, hóidegvíz...
jópár → jó pár, jó-pár, hópár, jóspár, jódpár, jómadár
mégegyszer → még egyszer, még-egyszer, egyszeregy, egyszerre, egyszer
márcsak → mártsak, bárcsak
mindezidáig → mind ezidáig, mind-ezidáig, mindez idáig, mindez-idáig...
nagyfokú → négyfokú, nagy fokú, nagy-fokú, agyfokú, ínagyfokú...
szóbanforgó → szóban forgó, szóban-forgó, szóbabforgó, szóbankforgó... 
többezer → több ezer, több-ezer, többedszer, többezres
végülis → végül is, végül-is, végsüli, végülés, végülős, végül

Az új javaslatok:

ezévi → ez évi
hidegvíz → hideg víz
jópár → jó pár
mégegyszer → még egyszer
márcsak → már csak, mártsak, bárcsak
mindezidáig → mind ez idáig, mind ez ideig, mind
nagyfokú → nagy fokú, négyfokú
szóbanforgó → szóban forgó
többezer → több ezer
végülis → végül is

Kevesebb zavaró javaslat. Több új szabály is bevezetésre került a zavaró javaslatok csökkentése érdekében: nem kapunk egy betűnél nagyobb távolságra lévő tulajdonneveket javaslatként kisbetűs szavakra, valamint öt betűben van maximalizálva az a távolság, amelyre még javaslatot ad a rendszer. Például korábban:

pomogácsok → Bogácsok
mocsoládé → Alsómocsoládé, Kocsoládé, csokoládédé, csokoládé
Szentgyör → Szentgyár, Szentgyök, Szentgyörgy, Tótszentgyörgy, Szent-Györgyi

Most:

pomogácsok → pomológusok
mocsoládé → csokoládédé, csokoládé, csormolyádé
Szentgyör → Szentgyár, Szentgyök, Szentgyörgy, Szent-Györgyi

Adieu, „agyő”! A szótár jobban ragaszkodik a hivatalos helyesírási szabályzathoz. Az *agyő így csak adieu, a *dobermann doberman, a *satöbbi s a többi, a *széleskörű széles körű és az *ezidáig ez idáig. Ha ez nem tetszene, az új ragozó szótárral gyerekjáték felülírni a magyar helyesírást még a toldalékolt szavak esetében is: elég felvenni például (az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötete szerint helyes) dobermann-t a doberman példaszóval! Lásd videón a toldalékoló magyar felhasználói szótár létrehozását és szerkesztését.

Új magyar idegen szavak és átírásaik. Dzsembori, hepiend, szalsza, sőt, a 2017-es Magyar helyesírási szótár olyan új, izgalmas átírásai is, mint a sárm és a Vietnám, bekerültek a szótárba számos új szó mellett.

Jelentősen javított szótár. Az elavult *ésszerű alak végre sikeresen eltávolításra került a szótárból (korábban ragozási szabállyal és külön tőként is szerepelt a szótárban, megnehezítve az eltávolítást). A legérdekesebb, most már helyesen elutasított és javított szavak:

valószínűség-számítás → valószínűségszámítás
egyesegyedül → egyes-egyedül
éjjelnappali → éjjel-nappali
magatartástudományi → magatartás-tudományi
vendéglátó-ipari → vendéglátóipari
sóbiznisz → show-biznisz
köröskörül → körös-körül
metilalkohol → metil-alkohol
rákövetkező → rá következő
házimozi → házi mozi
élethalál → élet-halál
Kárpátmedence → Kárpát-medence
vízbefúlás → vízbe fúlás

Tervezett fejlesztések. A Hunspell helyesírás-ellenőrzőbe bekerült több tucat javítás folytatásaként cél a pontosabb és gyorsabb javaslattevés az összetett szavak esetében is. Ez magyar szövegkorpuszok gyakorisági elemzésével és a Hunspell helyesírás-ellenőrző optimalizálásával valósulhat meg.

“Magyar nyelvi fejlesztések II–III.” bejegyzéshez 6 hozzászólás

  1. Honnan tölthető le a Régi helyesírás (AkH. 11.) nevű új felhasználói szótár?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük