Helyesírási javaslat: nem szentírás!

Ahogy a mellékelt képen látható, a LibreOffice helyesírás-ellenőrzője, a Hunspell a „bővölködő életet” „szűkölködő életre” javítaná, ha hagynánk. A humoros példát Gusztin Rudolf küldte. Érdekességképpen, a Hunspell korábbi változata még a bővelkedő és a gyűlölködő szavakat is javasolta, amíg holland támogatással sor nem került a furcsa (zavaróan eltérő és sok) helyesírási javaslat korlátozására. Megoldást a bővölködő szó szótári felvétele fog jelenteni, aminek nincs akadálya, mivel bár régies, nem standard alakváltozatról van szó, nagyon hasonló (egy betűben eltérő) szó híján nem rontja a szószintű helyesírás-ellenőrzés minőségét.
A javaslattevés az egyik legösszetettebb művelet a helyesírás-ellenőrzés során. A Hunspell például előnybe részesíti a javaslattevésnél a tipikus tévesztéseket (j-ly, i-í, ggy-gyj, sőt ős-öss, pl. *erössen-erősen stb.), durva szavakat pedig még összetételekben sem javasol. A legújabb LibreOffice-ban kerültek javításra olyan hibák is, hogy az összetételként elfogadható, de a Hunspell által mégis elutasított gyakori tévesztéseket (pl. szervíz, mint szer+víz a helyes szerviz helyett) többszörös összetételek elején sem fogadja el és nem is javasolja: így most már a szervízkocsi is elutasításra kerül, nemcsak a szervíz és a kocsiszervíz.
Végül egy kapcsolódó idézet a Bibliából: „Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van.” (Máté 25:29, példabeszéd a talentumokról). A bibliai példázat adta a nevét a szociológia és az olvasáspedagógia Máté-hatásként leírt, gyakran visszás jelenségeinek, miszerint a jómódúak és az iskola első két évében jól olvasók még sikeresebbek lesznek, a szegények és az olvasásban lemaradók még rosszabb helyzetbe kerülnek. A példázat eredeti jelentése azért biztatóbb: mindenkinek megadatik a tehetség valamilyen formában és mértékben, amivel nemcsak élni lehet, hanem kötelességünk is élni, l. a magyar gyerekek számára készült hittan óravázlatot. A szabad szoftverekben nyitottságuknál fogva sokkal inkább összeadódhat a fejlesztők, tesztelők, fordítók és hibabejelentők tehetsége és munkája, ami olyan egyre sikeresebb programokat eredményez, mint a Linux operációs rendszer vagy a LibreOffice.

LibreOffice-t a KEH-be!

A KEH nem alszik. Részben talán a hibás magyar Microsoft Office miatt, újabb durva helyesírási hibával borzolja a magyartanárok és rokon lelkeik kedélyét. A LibreOffice segíthetett volna (legalábbis a hivatkozott sajtóközlemény hibás helyezetnek alakjának kiszűrésében, de a Formula 1 Magyar Nagydíj sem jó: helyesen Formula–1 magyar nagydíj vagy az AkH. 146. alapján lehet Formula–1 Magyar Nagydíj is, de a nagykötőjel nem hiányozhat), l. a következő, KEH-nek küldött javaslatban:
“LibreOffice-t a KEH-be!” bővebben

LibreOffice 3.4 béta teszt: Hunspell 1.3, Graphite 2

A hétvégén sikerült letesztelni a LibreOffice 3.4-ben frissült Hunspell helyesírás-ellenőrzőt és Graphite betűkezelőt.

A Hunspell 1.3-as változata a Holland Nyelvi Unió és a LibreOffice holland nyelvi eszközei mögött álló OpenTaal Alapítvány támogatásával, és az alapítvány tagja, Ruud Baars hibabejelentési és tesztelési segítségével készült el, a LibreOffice-ba pedig Caolán McNamarának köszönhetően került be nem sokkal a kiadás után. A változások elsősorban az összetettszó-kezelést érintik, ami nemcsak a holland számára hasznos, hanem a hasonlóan bonyolult magyarhoz is: ezzel például javíthatóvá válik, illetve a szótármodulba kihelyezhető a Hunspell programba bedrótozott magyar mozgószabály-kezelés. Ami helyenként már most is tapasztalható az egyéb javításokból, hogy kevesebb a furcsa javaslat: például a „Messzecsuzec” szóra most már csak a helyes Massachusetts alakot kapjuk meg, a „Messze-messze, messzelátás, messzebbiek” javaslatokat már nem (hasonlóan a „csivavát” szóra csak a chihuahuát, a „csivitel, csersavát, Csikvárit” már nem). Összefoglalás a javított hibákról (holland nyelven, angol hibajegyekkel).

A Graphite 2 tesztelése során több súlyos hibára is fény derült, így ezek még időben bejelentésre kerültek: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=36703. Míg a ligatúrán belüli elválasztásnál nem tapasztalható egalizálási hiba (az elválasztójel előtt túl nagy köz lehet a korábbi változatokban), nem működik a magyar számára fontos rendhagyó eset, a kettőzött többjegyű mássalhangzók elválasztása (pl. „eggyé”: egy-gyé). Még súlyosabb hiba, hogy bizonyos helyettesítésekre, pl. a „Qu” ligatúrára, vagy a Linux Libertine G betűkészlet fejlesztői változatában már szereplő kurzív „fö” helyettesítésre lefagy a program. A szintén fejlesztés alatt álló ékezetpozicionálás, és részben az egalizálás sem működik a LibreOffice 3.4 béta kiadásával. Ezért kiadványszerkesztési célra (lásd Kiadványszerkesztés LibreOffice Writerrel) csak a LibreOffice jelenlegi stabil kiadását javasolt használni. Ebben megtalálható a magyar tipográfiai támogatással rendelkező Linux Libertine G és Biolinum G Graphite betűkészletek legfrissebb kiadása is. A betűkészletek következő, számos fontos javítást és egyéb fejlesztést tartalmazó kiadása remélhetőleg már a végleges LibreOffice 3.4-ben helyet kaphat az FSF.hu Alapítvány támogatásával.