Az OpenOffice.org 3.2 újdonságai

Megjelent Windowsra a magyar OpenOffice.org 3.2, letölthető a Letöltés oldalon keresztül. Az újdonságok bemutatása a lapozás után következik.

Általános fejlesztések

Gyorsabb elindulás

Elindulás idejének grafikonjaAz OpenOffice.org 3.2 Calc és Writer programjai, a fejlesztések hatására, 46%-kal gyorsabban indulnak el, mint az egy évvel ezelőtt megjelent 3.0-s verzió. A mérések szerint a gyorsindító nélkül mért első indítás, az úgynevezett „hidegindítás” nagyfokú gyorsulása mellett a további indítási módok is gyorsultak. Ezen eredmények függnek az alkalmazott operációs rendszertől, valamint hardverkiépítéstől is.

ODF támogatás

Az Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) által felügyelt Open Document Format (ODF) dokumentumformátum szabvány az elektronikus dokumentumtárolás nemzetközileg elfogadott módja.

A szabvány abból a felismerésből született, hogy az intelligens információáramlás és hozzáférés valamint az együttműködés a különféle rendszerek között döntő fontosságúvá vált napjainkban. Ezért is fontos, hogy a jelen technológiáival, bármely számítógépen létrehozott irodai dokumentumok, bárhol, bármely más számítógépen olvashatók legyenek, a jövőben is.

Az OpenOffice.org 3.2 további lépéseket tett a mind teljesebb ODF 1.2 kompatibilitás érdekében, megteremtve az OASIS ODFF/OpenFormula függvényspecifikációval történő kompatibilitást.

 • Mivel az OpenOffice.org 3.2 az ODF 1.2 specifikáció kibővített változatát használja, a szoftver figyelmezteti a felhasználót, ha az ODF 1.2 Extended szolgáltatáskészletét használja fel.
 • A dokumentumintegritás-ellenőrzés felülvizsgálja az ODF dokumentumot, hogy megfelel-e az ODF szabvány előírásainak (ez elsősorban az ODF 1.2 verziójú dokumentumokra vonatkozik). Bármilyen hiba esetén a dokumentum sérültnek lesz minősítve és az OpenOffice.org felajánlja az ilyen dokumentumok javítását.

Zárt dokumentumformátumok támogatása

Az OpenOffice.org 3.2 továbbfejlesztett támogatást biztosít más irodai dokumentumtípusokhoz:

 • Jelszóval védett Microsoft Office XML fájlok (támogatott dokumentumtípusok: MS Word 2007 dokumentumok (*.docx, *.docm); MS Word 2007 sablonok (*.dotx, *.dotm); MS Excel 2007 dokumentumok (*.xlsx, *.xlsm); MS Excel 2007 bináris dokumentumok (*.xlsb); MS Excel 2007 sablonok (*.xltx, *.xltm); MS Powerpoint 2007 dokumentumok (*.pptx, *.pptm); MS Powerpoint 2007 sablonok (*.potx, *.potm)).
 • OLE objektumok, űrlap-vezérlőelemek és a kimutatások (pivot tables) beolvasásra kerülnek az MS Excel 2007 documentumokból (*.xlsx, *.xlsb).
 • Titkosítási támogatás a Microsoft Word 97/2000/XP szűrő lehetővé teszi jelszóval védett Microsoft Word dokumentumok mentését (a Microsoft Office szabványos RC4 algoritmusával).
 • Az AportisDoc és PocketWord már támogatják a DocType alapú dokumentum-felismerést. Ennek eredményeképpen az ilyen formátumban tárolt fájlok betölthetők anélkül, hogy külön meg kéne adni a dokumentum típusát a fájlválasztóban.
 • A SYLK fájlokba mentett karakterláncadatoknál a karakterláncban levő dupla idézőjelek nem duplázódnak meg, a pontosvesszők viszont megduplázódnak. Ez jobb kompatibilitást jelent más alkalmazások által létrehozott fájlokkal.

A Postscript alapú OpenType betűkészletek támogatása

Számtalan kiváló minőségű kereskedelmi és szabad OpenType betűkészlet érhető el, amelyek a Postscript formátumban állnak rendelkezésre. Ezek a betűkészletek immáron az OpenOffice.org-gal is minden tekintetben felhasználhatóvá váltak.

Writer

Automatikus szókiegészítés

A Writer képes tartósan megjegyezni az automatikus szókiegészítés listájához a dokumentum szerkesztése során összegyűjtött szavakat. Egy új jelölőnégyzet, A dokumentum bezárásakor törlődjenek az innen összegyűjtött szavak, egyértelműbbé teszi ezt a funkciót.

A Mediawiki támogatása kiterjesztésbe került át

Az ütközések elkerülése érdekében a Mediawiki szűrő nem része többé az OpenOffice.org alaptelepítésének. Ehelyett a Wiki Publisher kiterjesztés részévé vált, ami lehetővé teszi a szűrő frissítését anélkül, hogy várni kellene a következő OpenOffice.org-kiadásra.

Calc

A cellaszegélyek többszörös kijelölés esetén is megadhatók

Calc bordersKorábban csak egy táglalap alakú cellatartomány szegélyeit lehetett megadni. Mostantól bármilyen cellakijelölésre lehetséges ez. A téglalap alakú cellatartományok listája a kijelölésből megállapítható, és a külső/belső szegélyek ezekre egyenként lesznek alkalmazva.

Az automatikus kitöltés új eseteket kezel

Ha az automatikus kitöltés kezdő cellája egy számmal kezdődik és bégződik, és nincs szóköz az első szám után, akkor a cella végén levő szám növekszik. Ez egyszerűbbé teszi például az IP-címtartományok létrehozását (10.0.0.1-et a 10.0.0.2 követi).

Továbbfejlesztett rendezés

Calc sortHa a rendezést olyan kijelölésre indítja a felhasználó, amely valószínűleg nem azt a tartományt fogja át, amit rendezni kellene, akkor egy új párbeszédablak megkérdezi, hogy ki kell-e terjeszteni a kijelölést, hogy minden releváns cellát tartalmazzon.

Ha egy cellatartományt növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendeznek az eszköztárgombok segítségével, akkor a cellaformátumok mostantól a cellákkal együtt rendeződnek.

Egyesített cellák jobb kezelése

Az egyesített cellákat mostantól be lehet illeszteni a vágólapról másik egyesített cellákba. Hibaüzenet helyett a régi cellák egyesítése megszűnik.

Cellák, oszlopok vagy sorok beszúrása és törlése az egyesített cellák közepén korábban hibaüzenetre vezetett, mostantól lehetséges, és az egyesített cellatartomány megnövekszik, illetve lecsökken.

Komplex másolás és beillesztés

Ez a funkció kiterjeszti a Calc jelenlegi másolási és beillesztési funkcionalitását. Mostantól lehetséges nem összefüggő tartományok másolása. A beillesztéskor minden másolt adat egyetlen tartományba egyesül. Vannak megkötések a másolható tartományok alakjára, hogy a beillesztett tartomány téglalap alakú lehessen..

Továbbfejlesztett statisztikai függvények

 • A NORMDIST 4. paramétere mostantól opcionális.
  • A 0 vagy a FALSE a sűrűségfüggvényt számítja ki. Minden más érték, a TRUE vagy az elhagyott paraméter a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.
  • Ha el van hagyva ez a paraméter, akkor a fájlba 1 lesz kiírva a visszafele kompatibilitás érdekében.
 • A LOGNORMDIST 2. és 3. paramétere mostantól opcionális, továbbá megadható egy 4. opcionális paraméter is.
  • A 2. paraméter, az átlag 0 lesz alapértelmezett esetben, ha nincs más megadva.
  • Ha el van hagyva ez a paraméter, akkor a fájlba 0 lesz kiírva a visszafele kompatibilitás érdekében.
  • A 3. paraméter, a szórás 1 lesz alapértelmezett esetben, ha nincs más megadva. Ha el van hagyva ez a paraméter, akkor a fájlba 1 lesz kiírva a visszafele kompatibilitás érdekében.
  • A 4. paraméter jelentése a következő: A 0 vagy a FALSE a sűrűségfüggvényt számítja ki. Minden más érték, a TRUE vagy az elhagyott paraméter a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki. Ha meg van adva egy érték, a korábbi verziók nem tudják értelmezni, és a függvényt hibát ad vissza.

Ezek a módosítások az OASIS ODFF/OpenFormula specifikációval függenek össze.

Újsor karakterek megtartása a képletekben

A Control+Enter billentyűkombinációval létrehozott újsor karakterek mostantól megőrződnek a munkalapképletekben. Korábban az újsor karakter szóközre cserélődött. Az újsor karakterre a \n reguláris kifejezéssel lehet keresni a SEARCH, a [HV]LOOKUP vagy a MATCH függvényekkel.

Szöveg számmá konvertálása

A képletek kiértékelésekor a szöveg típusú argumentum számmá konvertálódik, ha ez egyértelműen megtehető. Ha nem, akkor #ÉRTÉK! hibát ad a program. A karakterlánc elején és végén levő szóköz jellegű karakterek nem lesznek figyelembe véve.

Megjegyzés: a menet közbeni konverzió sokkal lassabb, mint ha eleve számértékekkel történne a számítás. A felhasználóknak inkább javasoljuk a Convert Text to Number (CTN) kiterjesztés használatát, amellyel interaktív módon átalakíthatók a szövegesen szereplő számok valódi számokká.

Hivatkozásváltás továbbfejlesztése

A Shift-F4 billenytűkombinációval most már kijelölt cellatartományok esetén is lehet átváltani a relatív és az abszolút hivatkozások között.

Sok új átváltási lehetőség a CONVERT_ADD függvényben

Calc convert_addA CONVERT_ADD munkalapfüggvény (más alkalmazásokban CONVERT néven szerepel) több új átváltási lehetőséget biztosít az OASIS ODFF/OpenFormula szabványnak megfelelően.

Új UNICODE és UNICHAR függvények

Új UNICODE és UNICHAR munkalapfüggvények lettek implementálva az OASIS ODFF/OpenFormula specifikációnak megfelelően.

 • A UNICODE a Unicode szabvány (ISO 10646) szerinti kódpontját adja vissza a megadott szöveg első karakterének.
 • A UNICHAR (UNICODE CHARacter) visszaadja a karaktert bármilyen érvényes Unicode-kódpontra.

Draw

Új stílusú megjegyzések

A Draw mostantól támogatja a megjegyzéseket.

Oldalszám a Draw-ban

A Draw mostantól támogatja az “Oldalszám” mezőt.

Impress

Megjegyzések az Impressben

Új stílusú megjegyzések

Az Impress mostantól támogatja a megjegyzéseket.

Oldalszám az Impressben

Az Impress mostantól támogatja az “Oldalszám” mezőt.

Base

A Base új funkcióiról a wikiben olvashat.

Chart

Új diagramtípusok

Chart WizardA diagramok létrehozására szolgáló Diagramtündér mostantól tartalmazza a Buborékdiagramot, és a Hálódiagram egy új variánsát, a Kitöltött háló (Radar) diagramot.

Jobb használhatóság a Chartban

A Chart felhasználói felületét átdolgozták, hogy használhatóbb legyen. Például az általános Objektumtulajdonságok helyett konkrétan megnevezik a tárgyat, például Jelmagyarázat formázása…. A menük jobban figyelembe veszik a kontextust, biztosítva ezzel, hogy az adott helyzetben szükséges eszközök egy egérkattintásra legyenek. A részletes leírást lásd a GullFOSS blogbejegyzésben.

Továbbfejlesztett adatcímkék

Az adatcímkék beállítási lehetőségei bővültek. Lehetővé vált az adatcímkék elforgatása. Ez különösen oszlopdigramoknál hasznos, elkerülhető a címkék átfedése.

Ázsiai tipográfia lap a diagramelemenkhez

Egy új lap, az Ázsiai tipográfia mostantól a Cím, Jelmagyarázat, Tengelyek és Adatsorok tulajdonságait beállító panalen is elérhető. Segítségével beállítható a különféle típusú szövegeknél alkalmazott térköz.

Nemzetköziesítés és honosítás

Új területi beállítások támogatása

Az OpenOffice.org 3.2 a következő új területi beállítások adatait tartalmazza: oromo (Etiópia) [om-ET], ujgur (Kína) [ug-CN], ógörög [grc-GR], szomáli (Szomália) [so-SO], alsó-szorb [dsb-DE] és felső-szorb [hsb-DE], asztúriai (Spanyolország) [ast-ES], jiddis (Izrael) [yi-IL], arab (Omán) [ar-OM], szárd (Olaszország) [sc-IT] és kecsua (Ecuador) [qu-EC].

A támogatás általában azt jelenti, hogy ezek a területi beállítások kiválaszthatók karaktertulajdonságként, helyesírás-ellenőrzés nyelveként, alapértelmezett területi beállításként és a dokumentumok alapértelmezett nyelveként, valamint elérhetők a számformátumok és felsorolások számozása választásánál. A részletekért lásd a Release Notes oldalt.

Japán névsorrend

Japán területi beállításoknál a Vezetéknév / Utónév mezők a felhasználói adatok panelen meg lettek cserélve. Ez a csere nem a felhasználói felület nyelvétől függ, hanem a területi beállításoktól. Szerk: Sajnos, magyar beállítások esetén a két mező nem cserélődik fel hasonlóképpen, pedig a japánok után nem sokkal kértük.

A Graphite betűkészlet-technológia támogatása

Az OpenOffice.org mostantól támogatja a Graphite betűkészlet-technológiát. Ennek köszönhetően egyes kis nyelvek írásrendszere, illetve írásrendszer-változatai jobban támogatottakká válhatnak. A technológia lehetővé teszi az új írásrendszerek támogatását. Csak egy betűkészletet kell kifejleszteni az adott írásrendszer speciális igényeinek megfelelően.

Szabad magyar szótár 1.6

Egyes magyar változatokba beépítésre került, illetve külön kiterjesztésként, az elválasztási mintákkal és a szókincstárral együtt is telepíthető a Szabad magyar szótár 1.6-os verziója. A bővített szókincs mellett ez a szótárverzió támogatja az f-ligatúrákkal (ff, fi, fl,ffi, ffl) írott szavak helyesírásellenőrzését. A változások teljes listája elolvasható a ChangeLog-ban.

Unicode-os magyar elválasztási minták

Az OpenOffice.org 3.2-ben javítottuk azt a hibát, amely miatt korábban ISO-8859-2 kódolású elválasztási mintákat kellett használnunk. A unicode-os elválasztási minták előnye, hogy az ISO-8859-2 kódolással nem leírható szavak helyes elválasztása is lehetővé válik.

Lightproof magyar nyelvi ellenőrző

A magyar Openoffice.org 3.2 része a legújabb Lightproof kiterjesztés. A Lightproofról részletesen egy korábbi cikkünkben olvashat.

“Az OpenOffice.org 3.2 újdonságai” bejegyzéshez 37 hozzászólás

 1. Szia!

  Nagyon köszönjük! Jó lenne egy táblázatos összehasonlítás az FSF és Novell féle változatokról.

  1. Nincsenek jelentős különbségek, ugyanabból a forrásból építkezik mindkettő.
   * A Novell-féle soknyelvű, az FSF.hu-féle egynyelvű (magyar).
   * A Novell-félében nincs benne a Lightproof és a Numbertext, de természetesen rá lehet tenni.
   * A Novell-félében egyelőre nem működik a helyesírás-ellenőrzés, de ezt nemsokára javítják.

 2. Egyetértek: valóban jó lenne, ha kiderülne egyértelműen, hogy mi a különbség az FSF és Novell-féle kiadás között 🙂

 3. Találtam egy kis angolt benne…
  Beállítások -> általános
  Allow to save document even when the document is not modified.

  1. Köszi! Érthetetlen, hogy miért nem került ez be a fordítandó stringek közé, amikor 2009-12-11-én fogalmazták át az angolt, és február 5-én is még jöttek be új stringek, amiket le kellett fordítanom.

  1. Egyszer biztos lesz, de nem tudok róla semmit. Még sehol sem láttam 64 bites windowsos változatot.

 4. Az fsf.hu-ról nekem sem sikerült letölteni, de az origo.hu szoftverbázisban megtaláltam.

 5. Ki tudja mikor lesz Ubuntu 9.10 Linuxra 3.2 OO? Egy 600.000 karakteres könyvet írok és szerkesztek a 3.1.1-gyel és néha hülyeségeket csinál. A másik gondom a *.docx fájlokkal van, azokat nem jeleníti meg jól. Az angolt letelepíteném (nyelv nem gond), de nem tudom, hogy hogyan hozzam össze a magyar helyesírás ellenőrzővel, amire azért szükségem van, mert elég jól jelöli az elütéseket.

 6. Sziasztok!

  Mac OS X-re tudtok valami bíztatót mondani? Mi mindig mostohagyerekként vagyunk kezelve, még csak a 3.1.0 van kész… 🙁
  Vagy esetleg, go-oo magyar pakkokkal? Miben különbözik az fsf.hu féle OOo az azonos verziójú, felpakkozott (langpack, szótár, lightproof) Go-OO-tól?

  1. Szia!

   Sajnos nincs Mac-em, és nem is értek hozzá. Ezért “mostohagyerek”.

   A go-oo Mac-re viszonylag új dolog. Most már, hogy van, még kevesebb értelme van saját magunknak buildelni. A go-oo a magyar pakkokal ellátva (langpack, szótár, lightproof, numbertext) ugyanazt fogja nyújtani. Ki is fogom írni ezt a letöltés oldalra (de előbb egy ismerős Mac-jén megnézem saját szememmel).

   1. Köszi, akkor felpakolom a go-oo-t a gépekre. A 3.1.0 egy hangyányit bugos, hossző Excel tábláknál sokszor strandlabdát kapok, és csak a kill segít.
    Ha esetleg érdekel, nekem van minden ami Mac-es fejlesztéshez kell, és szívesen segítek.

 7. Sziasztok!

  Minden elismerésem mellett, és tudom,
  hogy majd sokan elítélnek ezért;
  de legalább 2010. február 16. kedd – 13:02 óta
  nem megy az fsf-es letöltés, ez így gáz…

  1. Szia!

   Köszi a bejelentést! Nem tudom, mi történt, ilyen még nem volt. Úgy tűnik, mintha valami üzemzavar lett volna, és egy korábbi mentésre állt vissza a rendszer. Meg fogom kérdezni az ftp admint. Tegnap délután még láttam ott a fájlt, de ma reggelre már én sem láttam, így feltöltöm megint. A kényelmetlenségért elnézést kérünk.

 8. Ma még egy fontos különbség kiderült a tstnvl linkről letölthető Novell verzió és a miénk között. A novelles egy “Eval” verzió, aminek egyik sajátossága, hogy a Calcban a sorlimitet visszavették 64k-ra. A “teljes” verzióban nincs ez a korlátozás, viszont az nem tölthető le. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha az erre a verzióra mutató, amúgy sem túl publikus linket levesszük a Letöltés oldalról.

 9. Gratulálok a 3.2-es verzióhoz!

  Végre úgy néz ki, hogy sikerül lecserélnem a word-ot és Power pointot, mert ez az új Open office verzió tényleg nagyon jól működik!

  Köszönet mindenkinek, és további jó munkát.

 10. oo 3.2 ben tündér nem akar mukődni pedig a legujab java van fent Version 6 Update 18
  azt mondja hogy hibás jre de az előző oo 3.1
  nél nincs ilyen hiba ott rendesen mukődik a tündér gép xp sp3 egy milyen java kell neki.és korábi jre kell sem akart mukodni pedig oo 3.2 meglátta a javat csak egyszerun hibasnak véli mig 3.1 nem.mi itt gond segitsetek.

 11. megoldodott a probléma oxigen office 3.2 nél nincs a hiba meg gondolom a frisitett verzoban sincsen koszi fiuk

 12. Sziasztok!
  Április 6-án közigazgatási vizsgám lesz. Ezt a programot kell használénom. Letőltöttem de ezt az Open Source szövegszerkesztőt nem találom, vagy butus vagyok.
  Segítsetek nekem. Nagyon köszönöm

  Aranka

 13. Kaptam egy CD-t, amelyre olyan fájlt tettek, ami .pptm. Sehogy sem tudom megnyitni a power point-tal. Milyen program tudja megnyitni az ilyen fájlt???

 14. A .PPTM Ms. Office 2007 fájl, benne makróval. Ha mással nem megy, szerintem 2007-es, vagy 2010-es Ms. Office-szal kell próbálkozni (2010 angolul érhető csak el).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük